25 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.

25 серпня 1914 р.: Смерть «старого грішника» і зухвалі львівські мисливиці за дровами

li4vli4vli4vli4vaw1hz2vzl2ludhjvlzquanbnjne9mtawjmzsdhjbxt13bwl8d2f0zxjtyxjrl3cucg5nfejsfdc4-9814264
«Старий грішник», як українські газети назвали польський часопис «Przegląd», був не єдиним часописом, який припинив виходити у світ через воєнні події. Через кілька днів газет, друк яких призупинили, побільшало, і не всі з них згодом відновили своє існування…

Головний вхід у храм

«По смерти папи. В катедральнім храмі св. Юра у Львові відправив вчера Їх Ексц. о. митрополит А. ґр. Шептицький в асисті численного духовенства заупокійне богослуженє за папу Пія Х. На богослуженю явили ся: намісник др. Коритовський з шефом презид. бюра радником двору Шультісом, краєвий маршалок Незабітовський, віцепрезидент намісництва Гродзіцкий і представники инших правительственних та автономічних властий» («Нове Слово», с. 3).

Вівтар собору святого Юра

«Українська посольська репрезентация зібрала ся у Львові в суботу д. 22. о год. 5 по пол. на нараду. В заступстві неприсутного дра Костя Левицького, який виїхав до Відня, проводив нарадам сеніор наших послів віцепрезидент Ю. Романчук. По вислуханю реферату про ситуацию, витворену для нашого народу звісними міжнародними подіями та про дотеперішні заходи нашої репрезентациї, переведено дискусию та ухвалено одноголосно відповідні постанови. Для полагоджуваня дальших справ і береженя в сю важну пору інтересів нашого народу рішено відбувати засіданя два рази тижнево. Найблизша нарада у Львові ві второк дня 25. с. м.» («Нове Слово», с. 3).

„Nie ma już waśni pomiędzy braćmi!!!” – rosyjski obrazek z 1914 r.„Нeтъ больше розни между братьями!!!” – русскaя лубочнaя картинкa с 1914 г.

Фото: savepic.org

«З Дирекциї ц. к. академічної ґімназиї у Львові. Поправчі і доповняючі іспити відбудуть ся 1. і 2. вересня передматуральні екстерністів (ок). 3. вересня, а письменний іспит матуральний зачне ся 5. вересня о 8. год. рано. Маючі йти вчаснійше, до війскової служби можуть зголосити ся до тих іспитів в кождім часі перед повисшими реченцями. – Кокорудз, ц. к. директор» («Діло», с. 6).

v1-4994135

«Вози росийської елєктричної зелізниці. Місто Одеса замовило було в бельґійській фабриці Кардевіль вози для своєї елєктричної зелізниці. Пять возів відйшло поза границі Галичини, натомість три вози припинили ся підчас транспорту у Львові, а як заскочила війна, тут їх задержано як контрабанду воєнну і занято. Вози ті представляють вартість около 90 тисяч корон. – Всі вони є одноклясові, без моторів, значить до причіплюваня, притім є висші і довші від наших. Вози ті небавком будуть “робити службу у Львові” («Діло», с. 6).

a62e24090197-8279878

«Смерть старого грішника. Львівський Przegląd пише в недільнім числі, що по причині важких обставин, серед яких опинила ся редакция в часі війни, дневник перестає виходити, а своїх предплатників, що заплатили предплату, передає на лоно найбільше до нього політично зблизеній редакциї Gazet-и Narodow-ої» («Діло», с. 6).

8aed72383a7e-1055500

«Поліцейська хроніка. Поліція заарештувала в суботу візника Нехемія Брендля, який на вулиці Карла Людвіга [тепер – непарна сторона просп. Свободи] у безсоромний спосіб надокучав жінкам, які там проходили.В костелі оо. Францісканців у п. Михайлини Миклашевичевої вкрадено чорну сумочку, в якій було 200 кор. двома банкнотами по 100 кор., 10 марок золотом і перепустка на виїзд до Жовкви.За розбирання на дрова половини даху будинку, який належить до броваря Кісєльки, до поліцейських арештів віддано: Юлію Добек, Катажину Кумошек, Анну Мостовську, Зофію Цегельну, Наталію Хрущівну і Марію Швець.

На вулиці Валовій затримано Віктора Міська, а на Ринку – 12-річного Івана Фліщака і 11-річного Станіслава Яґду за кишенькові крадіжки» («Gazeta Lwowska», s. 6).

http://city-adm.lviv.ua/lvivhistory/lviv-100-years-ago

25 (12) августа 1914 года
«Новое Время» Петербург.

szh_00-9579065 szh_583-7876822

ПАРИЖЪ. (10 августа). В настоящее время завязалось большое сражение в нескольких пунктах Бельгии.

— Из Брюсселя сообщают об оскорблении, нанесенном немцами бельгийскому королю. Первый немецкий полк, вступивший на бельгийскую территорию, был 89-ый имени бельгийского короля Альберта полк, почетным командиром которого, следовательно, является король. В сражение этот полк вступил с бельгийским знаменем; впрочем, он был почти совершенно уничтожен 5-го августа, потеряв 2,000 человек.

АМСТЕРДАМЪ. 9 августа . Беглецы передают, что немцы наложили на провинцию Льеж военную контрибуцию в 50 миллионов франков.

ЛОНДОНЪ (9 августа). Бюро печати сообщает, что немцы обложили Брюссель военной контрибуцией в 200 миллионов франков.

Петербургъ. 11 августа.— Успехам в восточной части Завислинской Пруссии и выходу наших войск к Нейденбургу и Сольдау, с обходом Мазурских укреплений и угрозой глубокому тылу германских войск, военные авторитеты придают громадное значение.— В Петербург прибыли раненые офицеры.— В Эльзасе французы продвинулись к Кольмару.

— Германския войска продовольствие получают из Дании и Голландии.

— Пленные австрийцы заявляют о недостатке продовольствия в австрийских полках и случаях недружелюбнаго отношения нижних чинов к офицерам, оставляющим в трудныя минуты солдат.

Объявление войны Японией Германии. ТОКИО (10 августа). Япония объявила войну Германии.ВАШИНГТОНЪ. (9 августа). Японский посланник просил Брайана сообщить японскому посланнику, что он должен покинуть Берлин в четыре часа утра по берлинскому времени, если Германия к тому времени не даст ответа на японский ультиматум.ТОКИО. (9 августа) Китайский посланник заявил, что в настоящий критический период дружба между Китаем и Японией еще более упрочится.— Между русским послом и японским правительством состоялся обмен ратификациями телеграфной декларации, касающейся соединения русских и японских телеграфных линий.

ТОКИО. (10 августа). Германский посол получил паспорта и выезжает в Америку в среду на американском броненосце.

Война в воздухе.

ПАРИЖЪ. (Число не указано). «Ехсеlsiог» сообщает о подвигах французских авиаторов, между прочим, о капрале Фенке, разрушившим брошенными в ангары в Меце бомбами цеппелин и два аэроплана. Дирижабль „Флерюсъ» взорвал станцию в Трире. Летчик Негу с пассажиром артиллеристом Монтернье, совершил смелый воздушный набег над германской территорией.
ПАРИЖЪ. (10 августа). Цеппелин № 8, шедший из Страсбурга, сбит огнем на пути между Селль и Бадонвиллером.

В Англии.
ЛОНДОНЪ. (9 августа). „Dаilу Мail» телеграфируют, что германцы, вступив в Брюссель, немедленно ввели военное положение, запретили населению выходить на улицы после наступления темноты и потребовали 16 заложников.

Британська кавалерія. Серпень 1914-го.

— Английские войска близ Монса вступили в сражение с Германцами.

ЛОНДОНЪ. (9 августа). Почтово-телеграфное ведомство прекратило прием телеграмм в Гент, заявив, что прием депеш в другия местности Антверпенской провинции продолжается.— Крупные фабриканты и коммерсанты Лондона открыли при содействии правительства кампанию захвата германской торговли британскими колониями. Крупные импортеры устроили выставку образцов германских товаров. Газеты печатают статьи о необходимости борьбы на германской территории. Состоялось несколько митингов по этому злободневному вопросу.

— В Лондоне опасаются бумажнаго голода. Производство бумаги значительно сократилось; с другой стороны, сильное сокращение газетных объявлений и другия экономическия соображения понудили газеты уменьшить размеры. Некоторые спортивные, модные и коммерческие журналы перестали выходить. Поэтому недостаток бумаги, может быть, уравновесится экономией ея расходования.

На русском фронте войны.ПЕТЕРБУРГЪ. От штаба верховнаго главнокомандующаго: Бои в Восточной Прусии 4, 5, 6 и 7 августа велись с большим упорством. Дух войск превосходный. Фронт сражения растягивается на 40 верст. Города Гольдап и Арис заняты нами. Отступление 20-го германскаго корпуса из окрестностей Лыка имело весьма спешный характер. В Лыке захвачены паровоз, подвижной состав, запасы фуража, спирта и бензина, в казначействе конфисковано 50.000 марк. В районе Вилленберга неприятельския войска очищают границу. Немецкое население оставляет селения и 6ежит на север.

— 7 августа германская армия в районе Гумбинена ввела в бой не менее 3-х корпусов и пыталась охватить наш правый фланг, где бой достиг крайняго напряжения. В центре мы перешли в наступление и захватили много орудий. 8 августа наш левый фланг с боем продвигался вперед и к началу темноты сбил неприятеля. Неприятель просил здесь о перемирии для уборки убитых и раненых, но в этом ему было отказано. 9 августа геройския усилия наших войск увенчались успехом: понесшие огромный урон германцы отступают, преследуемые нашими войсками.

ПЕТЕРБУРГЪ. От штаба верховнаго главнокомандующаго: На восточно-прусском фронте германския войска—в полном отступлении за реку Ангерап. Переправа через эту реку у Даркемена в наших руках. К западу от Мазурских озер 5 августа наши войска заняли Иоганнисбург, Ортельсбург и Вилленберг. По сведен. от 10 августа, наши войска заняли город Солдау, жители котораго бежали. Нейденбург очищен германскими войсками и подожжен ими. Значительныя силы неприятеля, занивавшия этот район отходят в северном направлении. Отступление противника продолжается на всем фронте.

— На австрийском фронте по 7 августа включительно серьезных столкновений не было. Близ Берестечка, у Новостава, наши войска загнали в болото эскадрон 9-го гусарскаго полка: сдались в плен 2 офицера и 105 гусар.— Австрийский батальон выбит из Равы Русской.— 9 августа 9 русских эскадронов атаковали в конном строю около станции Плюхов, между Злочевым и Сборовом, двойное число австрийских. Австрийцы приняли атаку, но были опрокинуты. Нами захвачены две конныя батареи и 160 пленных.

— Австрийския войска, нападавшия на Владимир-Волынский, спешно отступили к Сокалю. Часть переправы через реку Серет в наших руках.

В Австро-Венгрии.
КОПЕНГАГЕНЪ. (9 авг.). «Соггеsр. Вигеаu» сообщает из Вены, что вчерашним приказом призываются под знамена: на 11 августа все запасные и ратники ландштурма, отпущенные на полевыя работы и из числа льготных запасных венгерскаго ландвера однажды призванные, но за излишеством отпущенные, на 11 и 12 августа—все еще не призванные в этом году рекруты, включая вольноопределяющихся и льготных запасных, и на 14 августа — подлежащий призыву ландштурм сорокадвухлетняго возраста.

— В бою между французской и австрийской эскадрой погиб крейсер «Зента>.

Война на Балканах.НИШЪ. (9 августа). Во время боя при Цер-Планине сербскою армиею совершенно уничтожены 102-й, 91-й, 28-й и 2-ой австрийские полки. Убиты командиры австрийских 21-ой пехотной дивизии и 28-го полка.— «Рresse Вureаu» сообщают, что, по полученным донесениям, силы австрийцев в Сербии достигали 180.000 ч. Сербы не могли противопоставить им значительных сил, но дрались геройски и с таким искусством расстраивали планы неприятеля, что сражение завершилось победой. Австрийцы отступили к мостам. Ожесточенные артиллерийские бои продолжаются.

НИШЪ. (9 августа), Военныя власти доносят, что австрийцы во время отступления совершали насилия и зверства над мирным населением. Жители некоторых деревень перерезаны без различия пола и возраста.

— Сербы захватили во время сражения на Дрине 4,005 плепных, 53 пушки, 3 гаубицы, 114 зарядных ящиков. Австрийское правительство приказало австрийскому крейсеру в Киао-Чау разоружиться.

Вивиани поздравил Верховного Главнокомандующего и сербского министра-президента с победами.

— В Будапеште, опубликован королевский указ, разрешающий, в случае надобности, использовать гонведский ландштурм за пределами Австро-Венгрии.

Постановление совета министров о продаже питей.ПЕТЕРБУРГЪ. Совет министров в заседании 9 августа предложил: 1) разрешить в городах с 10 августа продажу казеннаго денатурированнаго спирта; 2) с этого же числа разрешить возобновление продажи виноградных вин; 3) воспрещение продажи прочих, кроме винограднаго вина, крепких напитков продолжить до 1 сентября.

КИЕВЪ. (10 августа). Ежедневно доставляются большия партии пленных австрийцев, между ними есть раненые. Большинство пленников— кавалеристы, преимущественно из венгерской конницы.

В петербургских газетах напечатано: «По убиенным в славном бою 6-го августа, корнете М. А. Каткове и унтер-офицере А.A.Каткове будет отслужена панихида в Благовещенском Конной гвардии соборе».

М. А. и А. А. Катковы — дети подольского уездного предводителя дворянства А. М. Каткова и внуки М. Н. Каткова. У А.М.Каткова больше сыновей нет.

Военная цензура.
По словам столичных газет, начальник главнаго управления по делам печати граф С. С. Татищев уведомил редакторов периодических изданий и лиц, ответственных по изданиям неповременным, что с 7 часов вечера 3 сего августа в С.-Петербурге вводится военная цензура.

БЕЗУМЕН ЛИ ВИЛЬГЕЛЬМ? Московский психиатр Н.Баженов высказывает в «Мос. Лис.» такое мнение об императоре Вильгельме: — Я считаю Вильгельма талантливым дегенератом. Есть много людей, которые в затруднительных положениях теряют равновесие и даже делаются сумасшедшими. Это происходить чаще всего в тех случаях, когда жизнь предъявляете к ним более повышенные требования. К числу таких людей, несомненно, принадлежите император Вильгельм. Тем более, что он однажды уже проявил свою ненормальность. Лет двадцать тому назад Вильгельм вернул Императору Александру III свои шефские мундиры русских полков, ордена и хотел объявить войну России и Франции. План Вильгельма был расстроен его министрами и родственниками, которые отвезли безумного императора для успокоения в охотничий замок, где он пробыл две недели.

Неуравновешенный дегенерат, хотя и талантливый, Вильгельм, вероятно, и теперь находится в таком же психическом состоянии, в каком он был двадцать лет назад.

(ПЛ).

Великая княгини во главе госпиталя. Великая княгини Анастасия Николаевна и Милица Николаевна отбывают в Киев, где станут во главе организованного ими госпиталя на 200 кроватей. Впоследствии их императорские высочества предполагают, развернуть этот госпиталь на 1,000 кроватей.

Телеграмма Верховного Главнокомандующего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ от 11-го августа 1914 г. 12 час. 21 мин. дня. Не смел бы беспокоить донесением о мелком деле, но решаюсь это сделать, как Державному шефу Нижегородцев. Семьдесят отборных германских разведчиков с офицером были встречены эскадроном Нижегородцев. Результат— кроме шести взятых в плен — все изрублены; Нижегородцы — четыре ранены пулями, раненых, холодным оружием — ни одной царапины.

Генерал-адъютант Николай.

Дневник Николая II 12-го августа. Вторник.

С этого утра по совету Боткина начал принимать иод. После прогулки принял Сухомлинова, гр. Велепольского и Маклакова. Завтракал и обедал Андрей (деж.). Погулял и покатался в байдарке и с Алексеем в “Гатчинке”. Пили чай с Марией П. и Еленой Петровной. В 6 час. у меня был Сазонов. Читал вечером.
http://nik191-1.ucoz.ru/publ/novosti_dnja/ehtot_den_100_let_nazad/4-1-2
070221164145dc2fb95bf7e-3342438
http://www.starosti.ru/

Начиная — Львов 100 лет тому назад c 16 Октября 1913 года. http://bruchwiese.livejournal.com/242854.html
1 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/355924.html
2 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/356133.html
3 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/356678.html
4 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/356901.html
5 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/357342.html
6 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/357637.html
7 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/358047.html
8 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/358399.html
9 августа 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/358517.html
10 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/358762.html
11 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/359125.html
12 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/359372.html
13 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/359651.html
14 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/359912.html
15 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/360177.html
16 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/360371.html
17 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/360678.html
18 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/360736.html
19 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/361036.html
20 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/361422.html
21 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/361649.html
22 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/362082.html
23 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/362337.html
24 августа 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/362699.html

Новини Ужгорода